Preview thumb Preview thumb
Preview thumb Preview thumb
Preview thumb Preview thumb
Preview thumb Preview thumb
SẢNH KIM CƯƠNG

SẢNH KIM CƯƠNG

Sức chứa: 650 khách Diện tích: 440 m2

SẢNH NGỌC TRAI

SẢNH NGỌC TRAI

Sức chứa: 350 khách Diện tích: 316 m2