Preview thumb Preview thumb
Preview thumb Preview thumb
Preview thumb Preview thumb
Preview thumb Preview thumb
Preview thumb Preview thumb
Preview thumb Preview thumb
SẢNH KIM CƯƠNG

SẢNH KIM CƯƠNG

Sức chứa: 650 khách Diện tích: 440 m2

SẢNH NGỌC TRAI

SẢNH NGỌC TRAI

Sức chứa: 350 khách Diện tích: 316 m2